نکند باز هم امام‌مان را بخوانیم و تنهایش بگذاریم؟

تنها؟! کاش در برابرش قد عَلم نکنیم.....

خدایا؛ ما را تسلیم خواست و مصلحت خود گردان؛

الها؛ یاری‌مان فرما تا آقا و امام‌مان را تنها مگذاریم و بی‌چون و چرا مریدش باشیم..........

عاشورایی راستین باشید و منتظر منتقمش...

التماس دعا

 

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من انصاره و اعوانه و شیعته و المستشهیدن بین یدیه

اللهم العن اول ظالم ظلم حقّ محمد ٍ و آل محمّدٍ و آخرَ تابعٍ لهُ علی ذالک